Στοιχεία Επικοινωνίας

1. Νοσοκομείο Mediterraneo, Νευρολογικό Τμήμα
Διεύθυνση: Ηλείας 8-12, 16675, Γλυφάδα
Επίπεδο Α, Γραφείο Νο 10
Τηλ: 210 9117000 εσ 710, 730 Fax: 210 9117031
Ημέρες & ώρες επισκέψεων: Καθημερινά 9.00-13.00 (Συνεννόηση για Πέμπτη)
Σημ: Πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία

2. Ιατρείο Αιγάλεω
Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 31, 12242 Αιγάλεω (Πλατεία Εσταυρωμένου, η Κωνσταντινουπόλεως είναι ο 2ος παράλlηλος της Ιεράς οδού)
3ος όροφος
Τηλ: 210 5982194
Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη 17.30-20.30
Σημ: Πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία

ΕΠΑΦΗ
stathis.pantelis@gmail.com
(+30) 210 9117000 εσ 710, 730
(+30) 6944592435